Jak to máme s očkováním

Jak to máme s očkováním

Je tady :-). Zvažovaný článek znovu vytažen z pomyslného šuplíku. Tenhle článek nemá sloužit jako propaganda očkování, má sloužit jako první seznámení se systémem očkování v ČR. Tak jak je doporučená pediatrickou společností. Každé mamince ho předkládáme a vysvětlujeme na konci šestinedělí, aby měla dostatek času se rozhodnout a zvážit, co a jak bude chtít svému miminku očkovat.

Tento článek je přehledem očkování, který schvaluje pediatrická společnost a je standardní v ČR. Jsou varianty, kdy se z něj vybočuje nebo se miminko očkuje jinou cestou, uvedu však klasický standard, který můžete očekávat. 

 

Ke každé očkovací látce jsem stáhla příbalové letáky a nahrála je sem do článku, aby si kdokoli mohl stáhnout a blíže prostudovat. Snad vám to ušetří minimálně práci a čas s vyhledáváním. Najdete je vždy rozklikem na očkovací látku.
Určitě jste už slyšeli pojem Očkovací kalendář. Máme očkování jednak povinná a pak ta, které jsou čistě na vašem zvážení a není ze strany státu žádný tlak, aby je vaše dítě mělo.
Každá země má nějaký tlak na své obyvatele, ze strany českého státu je tímto tlakem skutečnost, že dítě nebude přijato do státní školky v případě, že není řádně očkováno.

Povinná očkování

Hexavakcína

 

Šestivakcína je očkovací látka, která zahrnuje očkování proti šesti nemocem (dvěma virovým a čtyřem bakteriálním) v jedné stříkačce. Pokusím se vám popsat, proč je která látka zařazena a jak se hexavakcínou očkuje podle pediatrické společnosti. Látka zahrnuje:
 • Záškrt – očkuje se proti němu všude na světě – pokud by se záškrt z povinného očkování vyřadil, došlo by k poklesu proočkovanosti a jakmile k tomuto v některých státech došlo, záškrt se znovu objevil (nyní například ve Španělsku). Žádná země si tedy nedovolí zrušit očkování proti záškrtu.
 • Dětská obrna – obdobně jako u záškrtu, je nutná vysoká proočkovanost, aby se zde dětská obrna opět nevyskytovala. V ČR se však touto dobou nevyskytuje a vaše dětí bezprostředně neohrožuje.
 • Černý kašel – ten se u nás vyskytuje a ani vytvoření protilátek po prodělání této infekce nebo očkování nezamezí tomu, aby si dítě neprodělalo slabou infekci černého kašle. Pokud dítě bylo proti černému kašli očkováno, probíhá infekce natolik mírně, že se dítě ani nedostává k lékaři a pokud ano, lékař po něm nepátrá z důvodu lehkého průběhu. Dítě tedy jen dráždivě kašle, chodí mezi lidi do dopravních prostředků, do nákupních center či na kroužky a snadno se tak nakazí neoočkovaní jedinci, u kterých je průběh podstatně dramatičtější. Proto černý kašel je rizikem pro každé neoočkované miminko a právě černý kašel je důvod, proč bychom neměli řádné očkování příliš oddalovat, pokud k tomu není bezprostřední důvod. Miminko je určitou dobu kryto protilátkami od matky, pokud ona sama byla v minulosti očkována prosti této nemoci. Kolem 4.měsíce však tyto přenesené (placentou) protilátky začnou prudce klesat a miminko je nechráněné.
 • Haemophilová infekce – proti této infekci se očkuje až v posledních 15 letech. V době, kdy se proti ní neočkovalo byla velice častým infektem haemophilová epiglotitida. Jde o zánět hrtanu s masivním otokem, který ohrožuje dítě na životě (dušení, infekční šok, orgánové selhání). Z těchto důvodů se přistoupilo k očkování a ukázalo se, že to byla nejlepší možná volba, protože od té doby tyto infekty prakticky nejsou. U téhle infekce je to zásluha právě očkování, ničeho jiného.
 • Tetanus – První na co se vás zeptají na chirurgii, pokud přijdete s větším úrazem či opařeninou je řádné očkování. Pokud ho nevíte nebo není, namístě zahájí podání imunoglobulinů a akorát se ztrácí čas už v tak závažných situacích.
 • Hepatitida B – velice diskutovaná součást hexavacíny. Virové onemocnění přenosné krví a sexuálním stykem, takže vaše miminko bezprostředně neohrožuje (např. Kanada očkuje až děti starší a dospívající. Očkují pětivakcínou a doočkovávají samotnou Hepatitidu B. Každý stát se k tomu postavil jinak, nicméně očkují ji též). Česká pediatrická společnost zvolila očkování proti žloutence typu B jako povinné, takže je řazena jako součást hexavakcíny. Důvodem může být jednak fakt, že u kojenců se mnohem lépe uhlídá proočkovanost než u starších dětí a odpadá riziko poranění o infikované jehly například na dětských hřištích a pískovištích. Jestli je zde toto očkování na místě můžeme diskutovat, nicméně zatím je řazeno mezi očkování povinná. Bezprostředně ale vaše dítě neohrožuje. Povyk ohledně zařazení je ale spíše přehnaný, protože reakce dětí po očkování jsou shodné s reakcí po očkování pětivakcínou (látka, ve které není zahrnuta hepatitida B)

Očkovací látky a schéma

 

Pokud je dítě zdravé nabízíme jako standardní očkování kompletní šestivakcínu, kterou očkujeme na tříměsíční prohlídce, je-li dítě zdravé. Můžete si vybrat ze dvou očkovacích látek. Obě vakcíny jsou určeny k povinnému očkování, obě dostanete zdarma.

 

 • Infanrix hexa – je delší dobu na trhu a měl méně kontraindikací (= důvodů, proč ji nedat), 3 dávky do 6 měsíců věku a pak přeočkování mezi 12. a 18. měsícem
 • Hexacima

 

Pokud dítě zdravé není, nenabízíme šestivakcínu, dostává čtyřvakcínu (bez dětské obrny a bez žloutenky typu B)
 • Infanrix Hib – nemocné, nedonošené, děti s defekty imunity. Očkujeme touto látkou, aby byly každopádně chráněny proti tetanu, černému kašli a hemophylové infekci. Očkuje se ve třídávkovém schématu, případně po půlroce věku ve dvoudávkovém. Pokud maminka chce, dá se doočkovat samostatně dětská obrna.
 • Pediacel – přes léto nebyl na trhu, jedná se o pětivakcínu (bez hepatitidy B)

 

Očkovací schéma u hexavakcíny je třídávkové. Tři dávky v prvním půlroce života. Je to z toho důvodu, že Česká republika očkuje poměrně malé děti. Očkujeme od 9. týdne života, kdy ještě není zcela vyzrálý imunitní systém dítěte, ale dítě je zase dříve chráněno. Proto se očkuje v třídávkovém schématu.
Pokud chce maminka očkovat ve schématu dvoudávkovém, dáváme podepsat, že na sebe bere riziko, že miminko nevytvoří dostatečně protilátky. Těžko se stanoví hranice, které dítě je imunologicky zralé a vytvoří dostatek protilátek i u dvoudávkového schématu. Čím starší dítě, tím spíše se dá přejít do dvoudávkového schématu (v druhém půlroce věku dítěte se již očkuje dvoudávkově).
poznámka: pokud chce maminka očkování odložit, může odložit do druhého půlroku věku, kdy lze zvolit dvoudávkové schéma, ale může počkat klidně do deseti let věku dítěte. V tomto období však vaše dítě není chráněno proti žádné z těchto nemocí a tlak českého státu je pouze ten, že dítě nebude přijato do státní školky či školy. Zodpovědnost je na rodiči. Vždy záleží individuálně na každé rodině. Pokud maminka žije s dětmi na kraji Prahy, kde mají domek téměř na pustině a chce odložit očkování do druhého půlroku věku, je to snadno pochopitelné. Jiné je, pokud je maminka milovnice kaváren, dítě bere na ruce s sebou a v době výskytu černého kašle ho vystavuje každý týden riziku. Každý musí zvážit jak žije, jaká rizika ho ohrožují a vždy se dá na všem rozumně domluvit.
 
 

Zarděnky, Spalničky, Příušnice – MMR

Od 15 měsíců věku dítěte očkujeme vakcínou Priorix zdravé děti. Jedná se o živou oslabenou vakcínu, která se vpraví do těla vpichem do podkoží na předloktí dítěte. Očkovací schéma je dvoudávkové. Druhá dávka by měla přijít nejdříve půl roku po první, nicméně tato druhá dávka se dá po dlouhou dobu odkládat.
 
Po samotném očkování je reakční doba delší než u hexavakcíny. Reakce nastává až 10-12.den po očkování, kdy můžete pozorovat teploty či slabý exantém.
Očkovací látky jsou na trhu dvě
 • Priorix – již zmiňovaná látka, standardní v ČR, plně hrazený pojišťovnou, první dávka v 15 měsících, druhá dávka za 6 měsíců po první
 • Priorix tetra – k zarděnkám, spalničkám a příušnicím obsahuje navíc ještě plané neštovice


Nepovinná očkování

Rotavirové infekce

Rotaviry se běžně vyskytují, každé dítě si rotavirovou infekci do pěti prodělá. U většiny dětí probíhá jako banální onemocnění (zvracení, průjem, horečka, 3-4 dny). Infekce se může komplikovat dehydratací. Komplikuje se tehdy, když dítě onemocní příliš malinké nebo když vás infekce zastihne s dítětem na cestách (dovolená, moře…), když je dítě oslabené (prodělává současně jinou infekci či se nevyléčilo z předchozí), případně po operaci.
 • Očkuje se vakcínou Rotarix, jedná se o živý oslabený virus. Očkovací schéma je dvoudávkové. Dávka stojí cca 1300Kč a podání je perorální – dítě ji tedy dostává do pusinky. Dává se 6.-24. týden života.

Pneumokokové infekce

Pneumokoků je řada typů. Sedm invazivních a proti těm se očkuje. Pneumokok je nejčastějším původcem onemocnění zánětu středního ucha, u kojenců a starších lidí se infekce často komplikuje meningitidou a zánětem mozkových blan, zápalem plic či otravou krve. Tyto komplikace však mohou vzniknout i primárně, bez nutnosti zánětu středního ucha. U imunokompetentních lidí způsobí běžné respirační infekce (děti a staří mají průběhy těžší).
 • Synflorix – je sice nepovinný, ale stát ho plně hradí, je proti 10 typům pneumokoka a stát ho hradí tehdy, že se dají 3 dávky v prvním půlroce života
 • Prevenar 13 – proti 13 typům, doplácí se cca 530kč, plus zdarma ho dostávají děti nedonošené (těm se tedy dává čtyřvakcína místo šestivakcíny a Prevenar)

Meningokokové infekce

Jedná se bakteriální infekce způsobené bakterií Neisseria meningitidis. V ČR se vyskytují dva subtypy – B a C. Infekce jsou závažné. Meningokoky má 10% populace jako běžné osídlení nosní sliznice a u těchto osob nevyvolává žádné příznaky. Tito lidé se označují jako nosiči a meningokoky šíří. Nákaza propuká u lidí s defektem imunity či po velkém vypětí, psychickém stresu. Řada nákaz propuká na táborech či diskotékách, z plného zdraví. Nejčastěji onemocní nejmenší kojenci nebo pak mladiství 15 – 25 let. Průběh onemocnění je velice dramatický a může skončit smrtí do 24 hodin.
 • Od 2 měsíců – vakcína Bexsero 2700kč/dávku – proti meningokoku typu B
 • Od 1.roku očkujeme vakcínou NeisVac 750kč/dávku – proti meningogkoku typu C
 • Od 11 let – Nimenrix – proti více subtypům (krom subtypu B)

 

Očkovací schéma: do půlroka věku je třídávkové po půlroce věku již dvoudávkové (opět je důvodem nejistota ve zralosti imunitního systému)To byl základ k očkování těch nejmenších. Pokud bude zájem, sepíšu jako díl druhý ještě samostatně nepovinná očkování, kterých je spousta (hepatitida, klíšťovka, rakovina děložního čípku, tuberkuloza, neštovice..).

Trocha osobního

Protože se mě na očkování často ptáte v rámci seminářů první pomoci, které pro maminky pořádám díky Feedo.cz. Nejspíš se najdou i tací z vás, kteří o můj osobní názor stát budou. Předešlý text není názor. Je to přehled jak se v současnosti očkují děti do dvou let věku. A jak jsem to udělala já?

Nelinka

Když se v dubnu 2013 narodila Nelinka, bylo od samého začátku jasné, že ji nebudu nechávat očkovat okamžitě. Měla jsem pro to ale jasný argument, nebyla dle mého v tak dobrém zdravotním stavu, abych mi přišlo správné zahájit očkování v oněch třech měsících. První čtvrtrok života neměla pěknou pokožku, vše se na ní projevovalo a trochu jsme s tím bojovali.

Nepovinná očkování volím s rozvahou, ani jedna z holek nebyla očkována proti rotavirovým infekcím. Nejme rizikovou skupinou, necestujeme a dehydrataci u dítěte poznám, takže bych zvládla včas zareagovat.

Prvním pravidelným očkováním byla tedy v 4 měsících hexavakcína, kterou jsem dávala současně s Prevenarem 13. Za očkováním proti pneumokokům si stojím, myslím, že je dobrou volbou a nezáleží už tolik, zda to bude Synflorix nebo Prevenar. První dávku jsme dali společně a protože nebyla po očkování žádná reakce, pokračovali jsme současně i v dalších kolech.

V 18 měsících přišla živá vakcína Priorix, proti exantémovým onemocnění, která byla opět bez reakce a zvýšené teploty. S druhou dávkou jsme nespěchali a dali ji až po roce od dávky první.

Posledním očkováním, které Nela dostala bylo nyní v srpnu očkování proti žloutence typu A. Přesvědčila mě situace, kdy se v červnu objevila žloutenka typu A ve školce v naší části Prahy a děti z oné školky, které k nám chodí jsme museli obvolávat a očkovat. Takže Nela dostala první dávku látky Havrix. Druhá a poslední dávka ji čeká za 6-12 měsíců.

Tímto jsem u Nely skončila a v plánu je ještě očkování proti klíšťové encefalitidě, protože hodně výletujeme a to ne po městech, takže obě holky už pár klíšťat měly. Koho toto očkování zajímá. Očkuje se očkovací látkou FSME-IMUN případně Encepur Je možné ho podat již od prvního roku života, nicméně dle statistik je ideální doba až s nástupem do školy. Do té doby mají děti jednak očkovací kalendář dost nabitý, za druhé statisticky vzato předškolní děti encefalitidou onemocnění spíše vzácně.

Julinka

Ta je od dubna 2015 zcela fit a jen kvetla, takže nebyl důvod k oddalování. Navíc s druhým dítětem je člověk od samého narození mnohem aktivnější, protože ho táhne dítko první, takže už jako malá, Juli cestovala a byla vláčena po hřištích mezi děti. Nechtěla jsem tedy odkládat bezdůvodně a v 9 týdnech Julinka dostala první dávku hexavakcíny a Prevenar 13. Společná kombinace byla opět bez jediné reakce, takže takto prošla všechny dávky.

Letos v srpnu (15 měsíců) jsem chtěla stihnout první dávku MMR (spalničky, zarděnky, příušnice), protože jsme odlétali v září směr Afrika. Podařilo se a Juli překonala očkování opět bez reakce. Takto má Julinka zatím očkování ukončeno a cca za rok je v plánu druhá dávka tohoto Priorixu a následně před školkou Hepatitida A a před školou Encefalitida. O dalším očkování rozhodneme průběžně. V budoucnu ale obě holky dostanou ještě meningokoky.

 

Ukončena část osobní a já všem přeju hlavně to, aby byly vaše děti zdravé. A to ať už se rozhodnete je očkovat nebo ne. Ať už klasicky nebo zvolíte schémata atypická. Šťastné a zdravé dítě, spokojená máma :-).
Mějte se krásně
Vaše

25 komentářů

 • Anonymní 19.10.2016 at 23:26

  Skvěle napsáno! Jsem ráda i za přidání, jak je to s očkováním u vás. 🙂 Já byla zrovna včera s naší malou dcerou na třetí dávce Pediacelu. Nějak moc jsem se případnými nežádoucími reakcemi neobávala ani v jednom případě. Nejspíš jsem si je ani nepřipouštěla a očkování malá zvládla na jedničku, jen s drobným zarudnutím v místě vpichu, které se za pár dní upraví. Z nepovinných očkování chceme dávat jen Hepatitidu A (spolu s očkováním proti VHB až půjde do školky), TBC (na tom prostě trváme, jelikož s manželem oba dva pracujeme ve zdravotnictví a s pacienty s otevřenou formou TBC jsem se už několikrát setkala) a chceme i očkování proti meningokokovi. Mohla bych proto poprosit někdy v budoucnu podrobnější informace, celkem mě překvapilo, že se očkuje i dřív než před rokem života typ "B", to jsem nevěděla a přiznám se, že jsem v domnění, že se tak brzo neočkuje, prozatím po něm ani nepátrala.

  Marie K.

  • Míša 20.10.2016 at 19:26

   Maruško děkuju za komentář a pokusím se v budoucnu sepsat něco dalšího na pokračování. Doporučuji na očkování proti meningokokovým infekcím mrknout do příbaláku, který u něj jde stáhnout. Hezký večer

 • Parada Miso, tohle se bude hodit vzdycky. Za pneumokoky si taky stojim, jen co jsme naockovali, volala moje segra, ktera maleho casto hlida, ze ma ve vyteru pneumokoky a lecila to 4 tydny…z toho tri ji bylo vazne hrozne zle a señora videla jen pres skype. To bylo slzicek. Nastesti vse dobre dopadlo.

  • A u cerneho kasle…u jedne detske dr. v okoli prisla maminka do cekarny se starsim ditetem, neockovanym, v dobe poraden a nasledne to velmi spatne dopadlo pro trimesicni miminko, ktere zrovna tou dobou bylo v cekarne. Byla to afera diskutovana i v TV. Tohle zase o tom, ze proockovanost je dobra vec a proc se ty nemoci vraci, presvedcilo o ockovani hexou bez cekani me, i kdyz jak pises, i señor mel spatnou kuzi, seboreu, vyrazku…ale pozitiva z ockovani pro nas plynouci prevazila nad negativy.

 • Anonymní 20.10.2016 at 7:02

  Míšo díky za skvělý článek…konečně vše krásně a přehledně napsáno. Dcerce bude nyní 15 měsíců a čeká nás očkování Priorix. Měla bych dotaz…doporučujete očkování i proti planým neštovicím nebo spíše to klasické? A kdy je vhodné očkovat na meningokoky když je dítě naprosto zdravé? Díky moc a těším se na další články Irena Durdilová

  • Míša 20.10.2016 at 19:28

   Dobrý den Irčo,
   já sama se rozhodovala, zda Priorix tetra ano či ne. Důvod byl ten, že se ve dvou letech Nely narodila Julinka a problém by byl, kdyby se neštovice doma objevily současně s příchodem Julinky domů. Nakonec jsem očkovat nenechala. Důvod byl ten, že Nela tou dobou ještě nenavštěvovala žádný dětský kolektiv a riziko jsme mohli snížit na minimum. Očkování proti planým neštovicím doporučuji tam, kde již je sourozenec, který navštěvuje dětský kolektiv a neštovice ještě neprodělal.

 • Anja 20.10.2016 at 7:15

  Super článek, díky za přehledné zpracování!

  • Míša 20.10.2016 at 19:52

   Děkuji za mily komentar Anji

 • Katunka 20.10.2016 at 8:08

  Míšo díky, já teda musím říct, že máme paní doktorku, která nediskutovala a prostě se očkuje (i když já jsem i předtím chtěla očkovat). Musím říct, že malému je teď 18m a asi 2x měl malinko rýmu, ale nic, co by mu vadilo (to jsem ho víc štvala já s čištěním nosu :-)). Myslím si, že je to spoustou vitamínů, které jsem brala v těhotenství a při kojení.
  Jak poznám dehydrataci? Tak nějak tuším, ale hodilo by se mi to nějak jasně 😉

 • Učitelka Hanička 20.10.2016 at 9:22

  Také děkuji za jasný přehled i s názorem 😉

 • Anonymní 20.10.2016 at 15:20

  Hezky napsané, srozumitelné, netendenční, pravdivé.
  Avšak mám jednu faktickou připomínku. Hexavakcinou očkujeme proti 4 bakteriálním (difterie, tetanus, pertuse, haemophilus) a 2 virovým onemocnením (virus dětské obrny a virus hepatitidy B)!!

  • Míša 20.10.2016 at 15:24

   Jeeee děkuji za připomínku, 🙂 úplná pravda samozřejmě.

 • Hanule 20.10.2016 at 16:11

  Diky za super clanek. Priznam se. Ze jsem do dnes nevedela, ze jste lekarka. Znala jsem jen Vasi scrapbookovou cast. 😉 Dekuji Vam za Vas pristup a postoj, ktery tak casto v humanni medicine postradam.

  • Míša 20.10.2016 at 19:29

   Hani, moc děkuji za milý komentář. Díky 🙂

 • Anonymní 20.10.2016 at 18:27

  Článek mi byl doporučen jako super přehled od lékařky s osobním "doporučením". Nejsem odborník, o očkování se zajímám jako samouk již několik let. Nejsem ani pro očkování, ani proti očkování. Jsem pro dobrovolnost. Nevím, čeho přesně jste za lékařka.

  Musím ale říct, že mě článek zklamal. Obvykle tyto články nečtu a už vůbec nereaguji. Ale tady mi to prostě nedalo :/ Od lékařky bych čekala mnohem lepší a ucelenější informace. A taky v některých ohledech i pravdivější(u školy jako takové není nátlak, pouze v dobrovolných školních aktivitách – lyžáky, "školy" v přírodě, tábory – akce delší než 5 nocí a víc jak 30 dětí tuším; záškrt – ano očkuje se všude, ale již není zmíněno, že v hodně zemích je očko dobrovolné, proočkovanost nižší a přesto žádné epidemie záškrtu nemají) a aktuálnější(školka – povinnost předškolního roku-i pro neočkované) a taky by to chtělo zpětnou kontrolu(chybí zmíněn záškrt u Infarix HIB).

  Proč nezmiňujete samotný Infarix? U ČK doporučuji omrknout i statistiky SZU – většina nemocných miminek se nakazí přímo od členů rodiny, kteří nejsou přeočkovaní. V době, kdy ještě nemůžou být očkována nebo kdy ještě očkování nechrání(p. Petráš uvádí ochranu po druhé dávce). Chybí mi také info, že ČK je životně nebezpečný pouze miminkům, která ještě neumí kašlat. Jinak je průběh sice dramatický, ale už ne fatální. Když není schéma 2+1 podle vás (či české pediatrie) rovnocenné se schématem 3+1 a dáváte podepsat papír o nižší hladině protilátek v případě očkování pod 6m věku, proč je toto schéma uvedeno v příbalovém letáku jako plnohodnotné vedle schématu 3+1? Proč u něj tedy není uvedeno, že je plnohodnotné až v půl roce věku dítěte? A když je schéma 2+1 v nižším věku neplnohodnotné a netvoří se protilátky, jak je možné, že na Slovensku v klidu očkují scéma 2+1 ve věku 3,5 a 11 měsíců a je to ok? Také tak očkují ve skandinávských zemích a Itálii

  V osobní části píšete, že očkujete děti současně Hexou a Prevenarem a nebyly žádné reakce. Což je sice hezké. Ale v doporučení lékařům ve Zpravodaji Státního ústavu kontroly léčiv z roku 2014/2 na str. 5 je doporučení neočkovat současně 2 vakcíny, protože riziko nežádoucích účinků se zvyšuje o 40%. Tohle bych očekávala u objektivního článku zmíněno. Toto info bylo donedávna i součástí příbalového letáku Hexy. To, že vy toto doporučení nerespektujete je vaše věc. Ale jako rodič bych očekávala, že od lékaře tuto informaci dostanu. To, že jste neměli problémy neznamená, že je nemusí mít ostatní. Přijde mi to dost zavádějící, každé dítě je přeci jiné.

  Nechci nějak znevažovat vaši práci, útočit nebo se hádat. Jde mi především o to, že rodiče se v drtivé většině rozhodují podle toho, co jim doporučí lékař. Možná by to chtělo příště lépe zpracovat a vyhledat více informací. Myslím, že by bylo fajn říct k tomu A, i to B…

  Přeji hezký večer. Jana

  • Míša 20.10.2016 at 19:45

   Dobrý večer, Jano. Děkuji za komentář a mrzí mě, že vás zklamal. Tento článek není lékařský, je pouze psán lékařkou a je určený lajcké veřejnosti. Většina maminek nemá načteno tolik, aby zde skousla článek o deseti normostranách. Cílem textu měl být přehled, možnost stáhnout si relevantní informace v podobě příbalových letáků a taky ukázka toho, jak očkuji své děti já. Jako matka, nikoli jako lékařka.

   Tlak ze strany státu je opravdu ten, že se dítě nedostane do státní školky, za touto informací si stojím. Málokterá maminka totiž může čekat do do pěti let, aby pak bylo dítě přijato kvůli novele o povinném posledním roku školky. Se školou máte pravdu. Píšete, že vám v článku chybí údaje. Já se je tam nerozhodla dát z toho důvodu, že je nepovažuji za podstatné a týkající se přímo tématu očkování.

   Infanrix HIB. Píšete, že mám text kontrolovat, že zde chybí záškrt. V tomto vám moc nerozumím. V textu je uvedeno, že Infanrix HIB je čtyřvakcína, která se očkuje nedonošeným a nemocným dětem a obsahuje všechny látky krom hepatitidy B a dětské obrny). To tedy znamená, že obsahuje záškrt, tetanus, haemofilus a černý kašel). A očkujeme především proto, aby bylo miminko chráněno proti oněm TŘEM nemocem je ten, že tyto tři onemocnění považuji za ty nejdůležitější a nejpodstatnější pro očkování hexou). Nebylo to opomenutí záškrtu.

   Současné očkování Prevenarem a Infanrix hexou: Je skutečně běžnou praxí a dle příbalového letáku cituji: Lékař si má být vědom skutečnosti, že pokud je vakcína Infanrix hexa podávána současně s pneumokokovou konjugovanou vakcínou (PCV7, PCV10, PCV13), nebo současně s vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV), je výskyt febrilních reakcí častější než při podávání samotné vakcíny Infanrix hexa.

   Není tedy psáno, že se současně očkovat nesmí. Proto jsem své vlastní děti naočkovala takto, dělá se to u velkého množství dětí a samozřejmě ne tam, kde víme, že má miminko v anamnéze nemocnost, výskyt febrilních křečí nebo si to maminka nepřeje. Pokud se nežádoucí účinky v podobě zvýšené teploty objeví, v další dávce již očkování rozložíme a nepodáváme současně.

   Proč nezmiňuji samotný Infanrix. Ze stejneho duvodu jako nezminuji vakciny Boostrix polio, Imovax, Engerix, Tetavax, Cervarix, Twinrix, Varilrix, Boostrix …očkovacích látek a přeočkování je tolik, že kdybych tu vypsala všechny, ztratí se pro nenačtené maminky onen základní obsah, o který mi šlo především.

   Nicméně jsem ráda, že se o očkování zajímáte a jistě máte spoustu načteno. Pak pro vás není tento článek určený, protože chápu, že ani mne neuspokojí některé nemedicínské diskuze na mateřských forech.

   Děkuji za váš přístup, že jste se nepřišla hádat, ale jen projevit svůj názor a věřte, že jiná by byla diskuze na osobní úrovni, kdy už člověk vidí, nakolik je maminka informovaná a jaké informace je třeba zmínit.

   Hezký večer

 • Veronika Kovačková Photography 20.10.2016 at 18:58

  Tak musim rict, ze ja takove doporuceni Jano nedostala, naopak mi detska lekarka vysvetlila, ze ockovat dvema vakcinami je bezna praxe…bud jak bud, nezda se mi, ze Misa, jako detska lekarka nejak pohorela…v mych ocich naopak stoupa, ptz pise srozumitelne a necituje zadne vyhlasky, sborniky apod.

  • Míša 20.10.2016 at 19:29

   Děkuju za mily koment, Veru.

 • Markéta Burešová 21.10.2016 at 8:33

  Ahoj Míšo,
  nestihla jsem napsat dřív, tak to teď vezmu všechno popořadě 🙂
  Nejdříve odpožděně vš nej k svátku !
  K minulému upřímnému článku – tvůj blog občas pročítám a změny jsem si samozřejmě všimla. Už nechodím tak často a není to kvůli změně obsahu jako takové,ale hlavně tím, že moje holky už jsou všechny velké a témata hraček a knížek apod už pro nás věkově nejsou. Ale věřím, že před tak 4mi 5ti lety, bych tam byla pořád 🙂 Tvé scrapové příspěvky však obdivuji stále 🙂 A co se týče nenávistných komentářů – rozumím ti a chápu, ale jak už někteří zmiňovali, je to tak české, bohužel,závist a nepřejícnost je snad česká charakteristická vlastnost. A kdo to tak nemá o to hůř s emu to snáší. Já si myslím, že každý si může psát co chce, máme přece demokracii a blogování by mělo být svobodné. A že za to psaní dostane autor nějakou odměnu ? To je přece v pořádku, pokud to o čem píše je v souladu s jeho svědomím. Sama vím, kolik úsilí a času mě stojí, než něco vyplodím.
  A očkování – děti mám tři, pediatra jsme měnila jednou a to jen z důvodu odchodu naší paní doktorky od důchodu. Léčila kdysi i mě .-) Ona i náš současný pediatr jsou velmi rozumní. Holky mají všechna povinná očkování. Reakce měla jen nejstarší, to ještě hexa nebyla a přesné názvy už si po těch 20ti letech nepamatuji. Každopádně po první dávce nám dr automaticky objednala na druhou šetrnější vakcínu a vše už probíhalo normálně. Navíc mají holky žloutenku A před nástupem do školy a klíšťovku – trávily tábory v jižních Čechách. Velké holky už mají meningokoka a Api dokončené a Ami probíhající očkování proti rakovině děložního čípku. Sama jsem po operaci a můj muž pracoval pro tým, který tuto vakcínu uvedl v život a plně jim důvěřujeme. Alence jsem nechala dát i očkování proti rotavirům – prostřední Amálka ji totiž v 11ti měsících prodělala a byla to jedna z nejhorších zkušeností s dětskými nemocemi co jsme měly 🙁 Obecně si myslím, že očkování je velký výdobytek 20.století a byla by velká chyba se ho vzdávat. Měla jsem štěstí, že vše na pár teplot a probdělých nocí proběhlo v pořádku. Mám kolem sebe taky pár kamarádek, co s tím mají problém, znám jejich argumenty,ale já jsem prostě praktik. A pouštět se do debaty, co všechno nám farmaceutické firmy řeknou a co tají, to už je tak složité a v dnešní době neuvěřitelného množství informací ve kterém se dá velmi těžko vyznat, je asi zbytečné.
  Článek se ti povedl a na obecnou orientaci v očkování je napsaný přehledně a hezky 🙂

  Měj se krásně, holčičky ať jsou co nejvíc zdravé a těším se zas na nějakou pěknou nalepenou stránku 🙂

 • Michaela Hofericová 21.10.2016 at 17:24

  Moc díky za připomenutí, u druhého dítěte jde všechno nějak rychleji
  a očkovací kalendář nestíhám sledovat. Máme skvělou doktorku, plně jí věřím, takže jsem v očkování dala na ní. První syn je očkovaný hexou a synflorixem, taky současně. Ve třech letech i žloutenkou. Mladší dcera hexou a synflorixem a protože syn v době jejího narození hodně chodil do dětského kolektivu, má dcera i rotaviry. A díky bohu za ně, je vidět, že jakoukoliv střvní virózu, kterou syn ze školky dotáhne, zvládá mnohem líp než on… Klíšťata nedávám, děti pravidelně kontroluju a co vidím kolem sebe, opravdu je častější borelioza. Doktorka mi děti na encefalitidu stejně nenaočkuje dřív než v šesti letech. Jsem opravdu ráda za to, jakou máme doktorku. 🙂 Děkuju za články z lékařského soudku…

 • Martina Hepnerová 23.10.2016 at 21:06

  Děkuji za přehledný článek. S dovolení přidám vlastní zkušenost s očkováním:Já sama jsem nikdy neměla neštovice. Ve školce a na ZŠ jsem je nechytla (ačkoliv je měla třeba sousedka v lavici) a pak už jsem se jim vyhýbala, pokud to tedy šlo. Asi před 8 lety jsem se nechala očkovat, protože jsem na to už neměla "nervy" a navíc jsme plánovali v budoucnu rodinu. Starší dceru jsem nechala očkovat Priorix-tetra. Při 2. těhotenství mě neštovice doslova "pronásledovaly" a nebýt očkovaná já i dcera, tak by to bylo asi špatné. Když jsem byla v 15tt na horách, tak tam zrovna jedna holčina dostala neštovice. O pár měsíců později byla epidemie u dcery ve školce.
  Jinak ale nejsem žádný zaslepený zastánce očkování nebo ovce typu "věřím doktorům a víc neřeším". Dost mě ovlivnila knížka Doba jedová. Z ní jsem si odnesla především to, že 3 nejnebezpečnější látky pro dětský mozek jsou hliník (součást vakcín), fluor (v dětských pastách – ty nedávám, dokud se pastu nenaučí plivat ven) a glutaman sodný (hlídám v potravinách). A dále že se nikdy nesmí očkovat dítě s horečnatým onemocněním (to by snad nikoho ani nenapadlo), ale ani pokud má zrovna toto onemocnění někdo doma v rodině. Smutný případ jedné známé ze školky, která má těžce postiženého chlapečka po očkování hexavakcínou: Mladší syn šel na očkování, zatímco starší doma ležel v horečkách. Ten malý už měl nemoc asi taky v sobě a spolu s očkováním mu to způsobilo těžké neurologické postižení. Potvrdili jim to i neoficiálně v nemocnici. Tím pádem chápu lidi, kteří mají nějakou osobní zkušenost s nežádoucími účinky (nedej bože u vlastních dětí). Každý se musí rozhodnout sám za sebe, zvážit pro a proti. Lehké to zrovna není…

 • Lenka Pejšová 30.11.2016 at 14:12

  Článek je napsaný moc hezky a srozumitelně. Určitě by mě zajímala i nějaká ta informace a Váš názor na ostatní nepovinná očkování.

  Jen tedy pro doplnění info. Infanrix Hib se od 1.11.2016 přestává dodávat do ČR, ptala jsem se přímo na firmě.

 • Lenka Pejšová 30.11.2016 at 14:21

  V Praze dne 31. srpna 2016

  Oznámení o ukončení uvádění na trh pro léčivý přípravek Infanrix Hib INJ SUS 1X0.5ML/D-ST

  Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
  věnujte prosím pozornost následující informaci. Dne 1. 11. 2016 bude v České republice ukončeno uvádění na trh léčivého přípravku Infanrix Hib INJ SUS 1X0.5ML D/ST, registrační číslo 59/312/98-C z důvodů ukončení jeho výroby. Na trhu v současnosti dostupná šarže A14CA224D má expiraci do 4/2017.
  Vakcína Infanrix Hib je dle doporučení Národní imunizační komise z dubna 2012 ve specifikovaných indikacích možnou alternativou očkování hexavakcínou. Při nedostupnosti vakcíny Infanrix Hib budou pro alternativní použití na českém trhu k dispozici vakcíny Infanrix a Hiberix.
  Dle SPC vakcíny Hiberix může být při potřebě současného podání Hiberix smíchán s vakcínou Infanrix. V tomto případě se pro rekonstituci rozpouštědlo dodané v balení vakcíny Hiberix nahradí roztokem vakcíny Infanrix. Kombinovaná vakcína musí být vytvořena přidáním celého obsahu druhé vakcíny do lahvičky obsahující bílý prášek Hib. Tato na místě vytvořená kombinovaná vakcína musí být použita stejně jako monokomponentní rekonstituovaná vakcína Hiberix.

  Pokud budete potřebovat další informace nebo máte jiné dotazy k nastalé situaci, kontaktujte prosím zástupce společnosti GlaxoSmithKline nejlépe prostřednictvím mailboxu cz.info@gsk.com, případně telefonicky: +420 222 001 111
  S pozdravem

  MUDr. Vladimír Pacholík MUDr. Lukáš Čermák Medical Director Therapy Area Manager Vaccines

 • kata 10.12.2017 at 14:40

  Já bohužel patřím mezi ty maminky, jejichž děti mají po očkování potíže. Píšete, že když dcerka měla špatnou kůžu, že jste to oddálila.. syn se narodil osypaný úplně celý, nemohla jsem skoro nic jíst, aby se to nezhoršilo a mohla ho kojit a paní doktorka vesele píchala injekce a nic neřekla! žádné poučení o vedlejších účincích.. nic.A to jsem ji věřila, protože jsem k ní sama jako dítě chodila. až když jsem začala pátrat sama, zjistila jsem jak to doopravdy je a vše odpovídalo. U druhého to samé.ale tam už jsem se nenechala nalákat nepovinnými. Až na MMR vaxinu s neštovicema. V dobré víře, že mu to pomůže po operaci – prt, nebyla ani otestovaná řádně milá vakcína… . Kluk přestal mluvit a doted má potíže se o sebe postarat a to je mu 10 let. Učitelé z něj šílí…. . Ale rodič je debil a má špatné geny… .

 • Lenka Chlubnová 11.2.2018 at 21:37

  Dobrý den, díky moc za racionální přístup a článek k očkování!

 • Napsat komentář

  MAMAblog roku 2017/18/19 jsme díky vám!

  MAMAblog roku 2017/18/19 jsme díky vám!

  Děkujeme, že jste se zatoulali až k nám. Narazili jste na blog mladé lékařky a především mámy, který je o lásce k dětem, zdraví, hraní, cestování, Project Life, vzpomínkách a všem smysluplném co nás baví a naplňuje. Doufáme, že se vám bude líbit.

  Kam za námi

  Potkáme se? Dětský festival mini se blíží!

  Potkáme se? Dětský festival mini se blíží!

  Na festival opět vyrazím a se mnou i dětské Doktorské kufříky - Budu doktor! Krom toho ale budete mít možnost u stánku sehnat i lékárničky, bezpečné dětské nože Opinel a jiné užitečnosti, které z blogu znáte. Potkáme se?

  Darujte poukaz na kurz nastávajícím rodičům

  Darujte poukaz na kurz nastávajícím rodičům

  Internet je plný informací, které ale mají skutečnou váhu? Co mám dělat? Povíme si vše od porodnice, prvních horeček a průjmů, přes otázky o očkování až po syndrom náhlého úmrtí a nácvik resuscitace kojence. Doma už vás nic nezaskočí! Nově i ON-LINE!

  Darujte poukaz na kurz dětské první pomoci

  Darujte poukaz na kurz dětské první pomoci

  Úspěšný projekt První pomoc dítěti už běží třetím rokem! Často si říkáte Co mám dělat? Přijďte a tenhle myšlenkový kolotoč dostane řád a vy pocit jistoty, že v případě nutnosti skutečně pomůžete! Nově i ON-LINE!

  Darujte poukaz na kurz první pomoci pro tatínky

  Darujte poukaz na kurz první pomoci pro tatínky

  Nechce se tátům mezi houf žen? Už mám řešení. I tátové tráví s dětmi aktivní čas. Dokáží v případě potřeby pomoci? Pošlete mi partnery a táty vašich dětí na kurzy speciálně pro táty. Vždy odchází spokojení a mají odpovědi na všechny své Co mám dělat? otázky. Nově i ON-LINE!

  Už potřetí MAMAblogem roku! Děkujeme!

  Nejnovější příspěvky

  Na FB nechybíme, přihlaš se a nic Ti neunikne

  ×